Intra:Portal użytkowników

From WikiZMSI

Sandbox Intra:FAQ Użytkownik:Testuser
Intra:Wnioski Szablon:Namiary użytkownika


Spis treści

Intro

Przestrzeń Intra dostępna jest tylko dla użytkowników zalogowanych. Przynajmniej teoretycznie, bo w praktyce nie można zagwarantować poufności tej przestrzeni. W szczególności znana jest jedna luka, pozwalająca wprawnym użytkownikom na wyciągnięcie strony z tej przestrzeni. Generalnie jednak można uznać tę przestrzeń za zamkniętą.

Portal użytkowników należy traktować jako bramę do wszelkich innych stron w przestrzeni Intra. Zakres merytoryczny tej przestrzeni nie został do końca określony, ale zgrubsza mógłby obejmować:

 • informacje co do wytycznych i konwencji tworzenia WikiZSI, oraz naturalnie dyskusje na ten temat,
 • pytania i wszelkie uwagi odnośnie konfiguracji Wiki, użytkowania, edycji, etc.,
 • wszelkie inne treści, które są bez znaczenia dla gości.

Dlaczego wiki?

Wiki oferuje wiele zalet w porównaniu z tradycyjnym sposobem tworzenia i utrzymywania stron. Pozwala na efektywne tworzenie spójnego serwisu przez zespół osób, a nie przez zespół osób poprzez jednego webmastera. Różnica pozornie niewielka, ale to prawie rewolucja. Najbardziej oczywiste zalety (Media)Wiki to:

 • szybka i łatwa edycja treści,
 • oddzielenie treści od formy, przy zachowaniu elastyczności obydwu,
 • stabilne, dobrze napisane oprogramowanie, zapewniające trwałość treści, spójny i ergonomiczny interfejs, itd.,
 • mechanizmy wspomagające komunikację --- strony dyskusji, portal użytkowników,
 • mechanizmy wspomagające przeglądanie --- historia zmian, wyszukiwanie lokalne,
 • wiele innych narzędzi wspomagających edycję treści, np. rozszerzenie Bibtex.

W porównaniu z tradycyjnymi serwisami, serwis oparty na wiki jest zazwyczaj:

 • bardziej aktualny,
 • bardziej wyczerpujący,
 • bardziej żywy i zróżnicowany,
 • trwalszy.

Wytyczne przy tworzeniu WikiZSI

Nazwy stron i obrazów

 • Przy tworzeniu stron i w nazwach ładowanych obrazów nie można używać znaków: # < > [ ] | { }. Na wszelki wypadek należy również unikać innych specjalnych znaków, takich jak ` ! @ $ % ^ & * ( ) = + | \ ; : ' " , / ?. Swobodnie można używać ~ _ - ., przy czym w obrębie Wiki podkreślnik i spacja są równoważne. Szczegóły patrz: Help:Page_name.
 • Należy zwracać uwagę na wielkość liter. Podobnie jak w Wikipedii obowiązuje zasada, że wszelkie nazwy --- artykułów, użytkowników czy obrazów --- są wrażliwe na wielkość liter, za wyjątkiem pierwszej litery. Pierwsza litera jest automatycznie przekształcana do litery wielkiej.

Strony użytkowników

 • Użytkownikowi są przyporządkowane trzy nazwy: nazwa użytkownika/login, prawdziwe imię i nazwisko (na użytek wewnętrzny), oraz nick/alias/podpis. Domyślnie strona domowa użytkownika ma adres: Użytkownik:Nazwa_użytkownika, w celu utworzenia strony domowej o innym adresie (np. Imię Nazwisko) należy skorzystać z 'przeniesienia' (w pasku narzędzi obok 'edycji').
 • Celem ułatwienia dostania się na stronę domową poprzez ręczne wpisanie adresu w przeglądarce, można utworzyć stronę o nazwie ~inazwisko i przekierować ją do właściwej strony domowej. Najlepiej jeśli ~inazwisko będzie pisane małymi literami, bez polskich znaków --- ułatwi to tworzenie linków do strony domowej spoza WikiZSI.

Strony kursów

 • (propozycja) Na liście kursów powinny znajdować się nazwy przedmiotów bez podziału na roczniki czy rodzaje studiów. Na stronie poświęconej danemu przedmiotowi (np. MiASI) powinny znajdować się linki prowadzące do podstron dla poszczególnych rodzajów studiów (np. MiASI/MUD), a dalej podział na rodzaj zajęć i ewentualnie grupy laboratoryjne (np. MiASI/MUD/W, MiASI/MUD/L/1 albo MiASI/MUD/L01). Uwaga! Podstrony na wiki są zdradliwe, albowiem gdy zmianie ulega któraś z 'nadstron', zmiany nazwy wymagają wszystkie podstrony. Przykładowo przenosząc stronę MiASI/MUD do MiASI/INF/MUD trzeba również przenieść wszystkie pozostałe podstrony MiASI/MUD. Dlatego przy zakładaniu podstron należy zachować szczególną uwagę.
 • (alternatywnie) Hierarchia może zostać spłaszczona, tak, aby strona dotyczyła kursu dla określonego rocznika (np. MiASI-MUD/W).

Konfiguracja, użytkowanie, edycja

Linki do oficjalnej dokumentacji znajdują się na stronie WikiZSI:Pomoc. Tutaj można zamieszczać materiały dodatkowe, mniej formalne, bardziej lokalne i szczegółowe.

 • Celem ułatwienia śledzenia ostatnich zmian w serwisie, zaleca się, aby eksperymenty z edycją prowadzone były na stronie pełniącej rolę brudnopisu --- tzw. Sandbox. Pozwoli to również utrzymać historię stron w ryzach.
 • Przykłady formatowania artykułów, użycia Bibtex'a oraz innych zabiegów można znaleźć na stronie użytkownika Testuser.