Załoga

From WikiZMSI

kierownik katedry MSIiMS

kierownik Zakładu Metod Sztucznej Inteligencji

adiunkci

doktoranci

sekretariat

  • mgr Małgorzata Mańkowska