AED/LZ

From WikiZMSI

< AED

Spis treści

Plan laboratorium

  1. Wprowadzenia do programów Weka i Matlab
  2. Algorytmy klasteryzacji (EM, K-środków)
  3. Algorytmy klasyfikacji (naiwny klasyfikator Bayesa, drzewa decyzyjne, sieci neuronowe)
  4. Indukcja reguł decyzyjnych (algorytmy: A-priori, CN2)
  5. Sieci bayesowskie
  6. Analiza rzeczywistych zbiorów danych (sprawozdanie)


Instrukcje do ćwiczeń

Media:EksploracjaLab.pdf

Rozliczenie laboratorium

Aby uzyskać pozytywną ocenę z laboratorium należy przedstawić trzy z czterech zadań programistycznych oraz napisać sprawozdanie. Można pracować w zespołach dwuosobowych jeżeli jest to z pożytkiem dla jakości pracy. Przedstawiane prace mają być napisane samodzielnie -- plagiat (który jest tak na prawdę próbą oszustwa) może skutkować brakiem zaliczenia. Istnieje możliwość rozliczenia się z całego przedmiotu systematyczną i poszerzoną pracą na laboratorium na zasadach opisanych w instrukcji.

Uwaga: rozliczenie laboratorium odbędzie się na ostatnich zajęciach, jeżeli ktoś będzie się rozliczal po tym terminie na pewno nie będzie zwolniony z kolokwium.

Pliki do pobrania

Media:readArff.zip - wczytywanie do Matlab'a plików w formacie arff

Media:ReadArff2.zip - wczytywanie do Matlab'a plików w formacie arff, wersja alternatywna wczytująca dane do macierzy numerycznej

Media:perceptron.zip - uczenie perceptronu algorytmem "reguła perceptronu", wraz z wizualizacją w przypadku danych dwuwymiarowych

Media:gmm.zip - k-środki, EM, GMM, PCA, irysy