ANR

From WikiZMSI

Algorytmy, NP-zupełność, redukcje

Przedmiot obieralny dla studentów II-go roku studiów doktoranckich.

Prowadzący: dr hab. inż. Przemysław Klęsk, prof. ZUT

Tematyka: zaawansowane zagadnienia z zakresu algorytmów, analizy złożoności obliczeniowej, równań rekurencyjnych, teorii obliczeń, NP-zupełności.