Dr inż. Larisa Dobryakova

From WikiZMSI

Pokój: 16
Telefon: +4891 449 5583
E-mail: ldobryakova()wipspl
Konsultacje: studnia niestacjonarne 1/2h po zajciach