Dr inż. Sławomir Jaszczak

From WikiZMSI

Pokój 19
telefon 091 449 55 79
e-mail sjaszczak@wi.ps.pl  • Ostateczny termin rozliczenia Podstaw Automatyzacji : czwartek 4.02 od 11.00 do 14.00.

Obowiązują :
1. wykonane sprawozdanie w wersji wydrukowanej
2. zarchiwizowane zadania i sprawozdanie na CD
W trakcie rozliczania będę zadawał pytania odnośnie sprawozdania oraz wiedzy podawanej na lab.
Pomocne mogą być w tym względzie pytania z instrukcji 1 i 2.

  • Osoby z zaległymi zaliczeniami z poprzednich lat /podstawy automatyzacji, wprowadzenie do automatyki cyfrowej, systemy automatyki przemysłowej/ (poza bieżącym rokiem akademickim, który uważam za rozliczony - patrz wyżej) będą mogły zaliczać w tygodniu 15-19.02. Wstępnie zaplanowałem czwartek i piątek, jednak ostateczny termin będzie do uzgodnienia.

Obowiązuje cały zakres materiału. Forma zaliczenia - pisemna.

  • Osoby z zaległymi wpisami (przepisanie oceny z karty zaliczeń, starego indeksu itp.) - proszę o pozostawienie indeksu w sekretariacie p. 22.