MP

From WikiZMSI

Pokój 20 (WI1)
telefon 091 449 55 09
e-mail mplucinski@wi.zut.edu.pl
Konsultacje w semestrze zimowym 2021/2022: wtorek, godz. 8-10
Google Scholar
FuzCal