PiPSSI

From WikiZMSI

Projektowanie i programowanie systemów sztucznej inteligencji