PA

From WikiZMSI

Podstawy Automatyki
Bieżące ogłoszenia

Kierunki Transport, Inżynieria Środowiska, MiBM - niezależnie od rocznika proszę o ustalenie wspólnego terminu zaliczenia poprawkowego wykładów, ćwiczeń i laboratorium w dniach 1-12.09 i przekazanie mi go w trybie pilnym.