PDWNiR

From WikiZMSI

Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności i ryzyka