WdAC

From WikiZMSI

Wprowadzenie do automatyki cyfrowej

dr inż. Sławomir Jaszczak
Bieżące ogłoszenia

  • Osoby, które mają braki z przedmiotów : Wprowadzenie do automatyki cyfrowej (niezależnie od rocznika) proszę o ustalenie wspólnego terminu zaliczenia poprawkowego wykładów, ćwiczeń i laboratorium w dniach 1-12.09.